Armamat Logo

Portal Whistleblower TMH TRADING GMBH


System zgłaszania nieprawidłowości jest dostępny w celu zgłaszania naruszeń i niewłaściwego postępowania, które zostały zidentyfikowane i zaobserwowane w związku z naszą firmą.

Twoja uwaga pomaga nam minimalizować ryzyko w naszej firmie. Informacje można przekazywać cyfrowo (anonimowo, bezpośrednio i pisemnie za pośrednictwem systemu zgłaszania nieprawidłowości), telefonicznie (anonimowo, korzystając z naszego numeru telefonu interfejsu) oraz osobiście (rezerwując dostępne spotkanie z pracownikiem ds. zgodności). Zgłoszenie można przesłać anonimowo lub podając swoje dane kontaktowe.


Portal